Program svatebního dne

11:00 začátek obřadu v katedrále sv. Štěpána, hosté utvoří špalír pro příchod nevěsty a ženicha

12:00 konec mše svaté, poté informace

12:30 společné foto- neutečte nám!

12:35 Gratulace novomanželům a předávání vašich darů

13:45 odjezd na svatební hostinu (rodina a nejbližší), ostatním doporučujeme procházku městem, návštěvu restaurace, výšlap na Radobýl...Je tu mnoho krásných míst!     

17:00 Začátek žrautu v restauraci Koliba (viz mapa) pro zvané

17:15 Slavnostní zahájení koncertem

17:30 Tancovačka, volná zábava

20:00 Zábavný program, volná zábava

22:00 Druhý program, volná zábava

24:00 Půlnoční překvapení a po něm odchod novomanželů

2:00 Konec veselí, začátek normálního života:)